سیده نصرت‌بیگم امین

مجتهد و عارف
  • تاریخ تصویب: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰